Automatisk utfylling av poststed ved registrering

Postnummer fylles ikke inn automatisk, men det er ikke mye som skal til for å integrere registreringen mot Postens postnummer->poststed. Ved å legge denne koden et sted i malfilen newuser_200.htx vil poststed fylles ut automatisk når en ny bruker registrerer seg.

<script content="text/javascript">
inputField = $("input[name^='zipcode']");
outputElement = $("input[name^='place']");
outputElement.attr("tabindex",1000);
	 
   inputField.keyup(function() {
     if (inputField.val().length == 4) {
      $.getJSON('http://fraktguide.bring.no/fraktguide/postalCode.json?pnr='+ inputField.val() +'&callback=?',
      function(data){
			outputElement.val(data.result);
			outputElement.parent().find("label").hide();
      });
     }
     else {
      outputElement.val('');
     }
   });
	 $("select option[value='NO']").attr("selected","1");
</script>
Registrering for nye brukere

Registrering for nye brukere

Denne koden vil i tillegg sette land “Norge” som standardland. Denne kodesnutten tar utgangspunkt i eksempelkoden fra posten, men er tilpasset Zpider 2.1.

Denne tilpasningen kan du bruke fritt på din netthandel, men du kan ikke publisere eller vidreformidle den uten å referere til denne siden. Jeg er ikke ansvarlig for tap, verken økonomiske eller av data, som følge av at du benytter deg av det som står på denne siden. Om du ønsker hjelp er det bare å ta kontakt.

Tidspunkt

19. November 2009

Kategori

Stikkord