Mer Google-vennlige titler

Tittelen som brukes som standard i Visma Zpider er ikke optimal i forhold til søkemotorer. “Visma Zpider Callaway Big Bertha 454 Driver” kan med fordel byttes ut med “Callaway Big Bertha 454 Driver | Visma Zpider”, og slik gjør du det.

Bytt ut denne linjen

<title id="PageTitle" runat="server">Visma Zpider</title>

med

<title id="PageTitle" runat="server"><%
 if (MainClass != null)
 {
 string pageTitle = MainClass.GetAttributeStr("page", "__metaTitle");
 if (!String.IsNullOrEmpty(pageTitle))
 {
 Response.Write(String.Concat(pageTitle, " | ", "Visma Zpider"));
 } else {
 Response.Write("Visma Zpider");
 }
 }
 %></title>

Bytt også ut “Visma Zpider” med navnet på netthandelen.

Denne tilpasningen kan du bruke fritt på din netthandel, men du kan ikke publisere eller vidreformidle den uten å referere til denne siden. Jeg er ikke ansvarlig for tap, verken økonomiske eller av data, som følge av at du benytter deg av det som står på denne siden. Om du ønsker hjelp er det bare å ta kontakt.Tidspunkt

15. July 2009

Kategori

Stikkord