Utsending av epost ved registrering av nye kunder på web

Per versjon 2.0 sender ikke Zpider ut brukernavn og passord til nye kunder når de registreres på web.

For mange er dette greit, men i noen situasjoner, hvor det kan være at kunder skal registreres av andre (konsulenter osv), vil det være ønskelig (og praktisk) at mail sendes til den som registreres.