Kampanjekoder

Registrering kampanjekode

Nye kunder kan fylle ut en kampanjekode ved registrering, og på den måten havne i korrekt gruppe i prisrabattmatrisen i Business. Dette gjør at du kan gi spesifik rabatt til en kampanje, og også se effekten av kampanjer.