Avansert produktsøk

For å gi kundene bedre treff ved søk, kan søkealgoritmen i Zpider modifiseres slik at den søker på de feltene man trenger, og ikke bare artikkelnavn og nummer. Man kan da opprette et felt i Global, eller bruke et informasjonsfelt i Business for å fylle ut stikkord på produktene, slik at kundene finner det de er ute etter når de søker.

Ved å bruke Google Analytics effektivt til å overvåke søketrafikken på netthandelen, kan du optimalisere stikkordene, slik at kundene finner produktene de er ute etter fortere.