Visma Zpider og Internet Explorer 10

Administrasjonsgrensesnittet for Visma Zpider var aldri laget for noe annet enn Internet Explorer, og når Microsoft plutselig bestemte seg for å begynne å følge standardene ble det fort vanskelig.

For at Visma Zpider skal fungere i Internet Explorer 10 må IE få beskjed om å behandle Zpider med IE8-hansker. Dette gjør vi enklest ved å sette en header på mappen “Admin” på webserveren. Vi vil kun at det er administrasjonen som skal behandles med IE8-hansker, ikke resten.

Det forutsettes at du har IIS7 (Windows Server 2008+).

  1. Start Internet Information Services Manager og bla deg frem til mappen “Admin” i Zpider-applikasjonen.
  2. Velg (dobbeltklikk) “Http Response Headers” og trykk “Add…” i øvre høyre hjørnet.
  3. Name skal være “X-UA-Compatible” og Value skal være “IE=EmulateIE8”. Trykk OK.

Det skal være nok. Om administrasjonsgrensesnittet nå slutter å fungere må du åpne “Web.Config” som ligger i rotmappen på webserveren. Der finner du en tag som heter <location inheritInChildApplications=”false“>. Denne settes til true (<location inheritInChildApplications=”true“>). Nå skal det fungere.

Lykke til!

Tidspunkt

20. November 2012

Kategori

Stikkord