Greasemonkeyscript for Zpider

Som den nyskjerrige karen jeg er, har jeg laget et Greasemonkey-script for å sjekke hvilken versjon av Zpider det er som kjører. Den er muligens ikke svært aktuell enda, men når Visma slipper neste versjon av Zpider vil det bli verre å se hvilken versjon som kjører. Scriptet ser også litt rall ut på Versjoner under 2.0.

Først må du ha Greasemonkey, så kan du installere scriptet (zpidervc.user.js)

Tidspunkt

11. May 2009

Kategori

Stikkord